Moreld har ansatt ny toppsjef

Moreld har ansatt ny toppsjef

Geir Austigard (52) overtar som konsernsjef for HitecVision sitt nye industrikonsern Moreld.

«I Geir har vi fått den perfekte konsernsjefen», sier ansvarlig partner Atle Eide i HitecVision. Eide har sammen med et team fra HitecVision etablert Moreld og overlater nå til Geir Austigard og ledelsen i det samlede Moreld å videreutvikle den langsiktige strategien for konsernet og gjennomføre de planer som skal sikre Moreld en posisjon som et ledende norsk industrikonsern.

Moreld vil ha kontor i Stavanger sentrum, og Austigard tiltrer stillingen senest 1. september.

Geir Austigard er i dag administrerende direktør i Øglænd System. Han er utdannet sivilingeniør, bor i Sola og har hatt ulike roller i Øglænd System siden han begynte 1999. Før Austigard kom til Øglænd, jobbet han internasjonalt for oljeselskapet Shell. Austigard har også vært styreleder i bransjeforeningen Norsk Industri Rogaland og var sentral talsmann for Rogalands industrien fra 2011 til 2017. Geir er i dag nestleder i styret i Norsk Industri sentralt.

Austigard har ledet Øglænd System-konsernet gjennom en imponerende vekst og utvikling, og gjort selskapet til en ledende internasjonal aktør i sin bransje med virksomhet, inklusive produksjon, i 13 land. Under hans sin ledelse har Øglænd System hatt forskjellige eiere, og gikk fra å være et lokalt eiet selskap, hvor blant annet familien Austigard var en sentral eier, via Private Equity deleierskap til konsernet ble solgt til det store globale Hilti konsernet.

«Austigard sin erfaring i å bygge et selskap med utgangspunkt i Norge til et globalt konsern, hans erfaringer og omfattende nettverk hos oljeselskaper, inn i de store engineering-selskapene og ikke minst mot verft over hele verden, vil bidra til Moreld sin vekst og utvikling. Hans internasjonale erfaring vil understøtte Moreld sin internasjonale ekspansjon» sider Atle Eide og fortsetter «vi får nå en konsernsjef som har vist at han kan skape og lede global lønnsom vekst innenfor et komplekst konsern».

«Det er også en styrke at vi nå får en leder som forstår forskjellige typer eierskap» sier Eide og legger til «kunnskap om slike eierforhold vil være en styrke når Moreld fremover også skal vokse gjennom oppkjøp og fusjoner».

Geir Austigard kommenterer at Corona-krisen og den lave oljeprisen skaper kortsiktige utfordringer for enhver leverandør, også Moreld, men legger til: «Gjennom et liv i oljebransjen; både på oljeselskapssiden og nå mange år i service industrien, så vet jeg at ting går opp og ned. I nedgang gjelder det å ha et tett fokus på kostnadstilpassinger, uten å miste ivaretagelse av kjernekompetanse, selskapets industrielle strategi og verdigrunnlag av syne. Tett dialog med ledelse på alle nivåer og ikke minst tillitsvalgte, skaper alltid et godt grunnlag for å komme seg gjennom situasjoner med nedgang. Jeg er trygg på at Moreld har de beste forutsetninger for å lykkes, både på grunn av kvalitetene i selskapene og et sterkt eierskap.»

«Jeg gleder meg til å begynne»; avslutter Austigard

Kontaktpersoner:
Atle Eide, Senior Partner, HitecVision, +47 91152977

Geir Austigard, Incoming CEO, Moreld AS, +47 99247500