Hva gjør vi

Service, reparasjon og vedlikehold

Karsten Moholt AS har 70 års erfaring med reparasjon, overhaling, oppgradering og levetidsforlengelse av roterende elektrisk maskineri. Vårt verksted og globale tilstedeværelse sikrer deg høykvalitets service og vedlikehold med bred kompetanse og svært kort responstid. Vi sikrer levetidsforlengelse og ytelsesforbedring på alt ditt utsyr.

Verkstedet våre er det fremste i landet på lavspent- og høyspentmotorer, og utfører alt fra mindre overhalinger og reparasjoner til store, avanserte oppdrag. I tillegg til våre lokaler på Askøy reiser vi over hele verden for å utføre service, reparasjoner og inspeksjoner på generatorer, transformatorer og elektromotorer og tilhørende utstyr i felt. Vårt verksted er NEMKO, IECEx og UL godkjent og vårt personell er sertifisert for installasjon og vedlikehold i henhold til IECEx og COMPEx. Alt arbeid utføres i henhold til dette regelverket. Dette betyr at vi kan ta hånd om alt av ditt Ex-merket utstyr i verksted og felt og vi er godkjent utsteder av resertifisering og samsvarserklæring etter reparasjon av ditt kritiskte utstyr.

Overvåkning og analyse

Karsten Moholt samler alle dine data om selskaper, steder, maskiner og statuser på ett sted, sammen med rapporter og statushistorikk for alle dine maskiner.

Vi bruker en rekke teknikker for å overvåke og analysere ditt utstyr for så å kunne forutsi når det er behov for vedlikehold. Vurdering av tilstanden til ditt maskineri gjør det mulig å spore betydelige forandringer som indikerer utvikling av svikt.

For deg som kunde er dette kostnadseffektiv løsning. Utført av vårt kvalifiserte personell kan det føre til en formidabel forbedring i vedlikehold.

Rådgivning

Karsten Moholt har over generasjoner bygget opp solid kompetanse som dekker alle ledd i livssyklusen til ditt utstyr.

Vår rådgivningstjenester kan løse alle dine utfordringer fra utforming av vedlikeholdsfilosofi, innkjøp og installasjon av nytt utsyr, modifisering av eksisterende utstyr, kursing og til overholdelse av Ex-krav.

Våre rådgivningstjenester sikrer at du effektiviserer din vedlikeholdsstyring og minimaliserer vedlikeholdskostnader og nedetid. Vi gjør deg trygg på at alt ditt utsyr har de beste forutsetninger for å yte optimalt.