Hva gjør vi

Service, reparasjon og vedlikehold

Karsten Moholt AS har 70 års erfaring med reparasjon, overhaling, oppgradering og levetidsforlengelse av roterende elektrisk maskineri. Vårt verksted og globale tilstedeværelse sikrer deg høykvalitets service og vedlikehold med bred kompetanse og svært kort responstid. Vi sikrer levetidsforlengelse og ytelsesforbedring på alt ditt utsyr.

Verkstedet våre er det fremste i landet på lavspent- og høyspentmotorer, og utfører alt fra mindre overhalinger og reparasjoner til store, avanserte oppdrag. I tillegg til våre lokaler på Askøy reiser vi over hele verden for å utføre service, reparasjoner og inspeksjoner på generatorer, transformatorer og elektromotorer og tilhørende utstyr i felt. Vårt verksted er NEMKO, IECEx og UL godkjent og vårt personell er sertifisert for installasjon og vedlikehold i henhold til IECEx og COMPEx. Alt arbeid utføres i henhold til dette regelverket. Dette betyr at vi kan ta hånd om alt av ditt Ex-merket utstyr i verksted og felt og vi er godkjent utsteder av resertifisering og samsvarserklæring etter reparasjon av ditt kritiskte utstyr.

Overvåkning og analyse

Karsten Moholt samler alle dine data om selskaper, steder, maskiner og statuser på ett sted, sammen med rapporter og statushistorikk for alle dine maskiner.

Vi bruker en rekke teknikker for å overvåke og analysere ditt utstyr for så å kunne forutsi når det er behov for vedlikehold. Vurdering av tilstanden til ditt maskineri gjør det mulig å spore betydelige forandringer som indikerer utvikling av svikt.

For deg som kunde er dette kostnadseffektiv løsning. Utført av vårt kvalifiserte personell kan det føre til en formidabel forbedring i vedlikehold.

Rådgivning

Karsten Moholt har over generasjoner bygget opp solid kompetanse som dekker alle ledd i livssyklusen til ditt utstyr.

Vår rådgivningstjenester kan løse alle dine utfordringer fra utforming av vedlikeholdsfilosofi, innkjøp og installasjon av nytt utsyr, modifisering av eksisterende utstyr, kursing og til overholdelse av Ex-krav.

Våre rådgivningstjenester sikrer at du effektiviserer din vedlikeholdsstyring og minimaliserer vedlikeholdskostnader og nedetid. Vi gjør deg trygg på at alt ditt utsyr har de beste forutsetninger for å yte optimalt.

Design og produksjon av elektriske maskiner

Karsten Moholt AS beregner, designer, produserer og tester skreddersydde motorer og generatorer. Dette inkluderer induksjons- og permanentmagnetmaskiner. Vi har utviklet innovative maskiner for en lang rekke industrier og bruksområder, inkludert avanserte spesialmaskiner for bruk under vann (subsea motorer) og for ekstreme miljøer (høy temperatur/trykk).

Maskinene kan brukes som motor eller generator. Vi kan lage motorer med høyt dreiemoment og/eller maskiner spesielle bruksområder, for eksempel, elektriske kjøretøy og båter.

Motorene er designet for optimal hastighet og dreiemoment, avhengig av kundenes behov, og kan leveres for spenning opp til 6,6 kV. Motorer kan også leveres med tilpasset grensesnitt og funksjonalitet.

Vårt team av ingeniører har tiår med erfaring i design og produksjon av maskiner for spesielle applikasjoner og optimalisert ytelse.

Aquacontrol100

Aquacontrol

Optimalt vedlikehold for økt lønnsomhet, mer bærekraft og max oppetid

Den landbaserte delen av oppdrettsindustrien er full av kritiske komponenter og funksjonaliteter som har stor betydning for hele anleggets sikkerhet, oppetid, lønnsomhet og miljømessige fotavtrykk.

Gjennom AquaControl100 tilbyr Karsten Moholt en komplett systemløsning for optimalisert vedlikehold som vil gjøre den landbaserte akvakulturindustrien i Norge mer lønnsom og mer bærekraftig..

I sum bidrar vi til å øke næringens konkurransekraft gjennom gode vedlikeholdstrategier.