AquaControl100

Optimalt vedlikehold for økt lønnsomhet, mer bærekraft og max oppetid.

Den landbaserte delen av oppdrettsindustrien er full av kritiske komponenter og funksjonaliteter som har stor betydning for hele anleggets sikkerhet, oppetid, lønnsomhet og miljømessige fotavtrykk.
Gjennom AquaControl100 tilbyr Karsten Moholt en komplett systemløsning for optimalisert vedlikehold som vil gjøre den landbaserte akvakulturindustrien i Norge mer lønnsom og mer bærekraftig.
I sum bidrar vi til å øke næringens konkurransekraft gjennom gode vedlikeholdstrategier.

God kartlegging = full kontroll

Nøkkelen i vår pålitelighetsbaserte vedlikeholdsstrategi, AquaControl100, ligger i en grundig kartlegging. En trinnvis gjennomgang av hele anlegget hvor vi skaffer oss det store bildet av dets oppbygging og beskaffenhet.
Det gjør oss i stand til å beskrive senarioer og konsekvenser som vil oppstå om ulike komponenter og funksjonaliteter svikter.
Sammen med kunden definerer vi anleggets kritiske punkter og komponenter, og legger en helthetlig plan med vedlikeholdstiltak som er optimalisert for hver enkelt komponent.

Deretter iverksettes planen for å forhindre driftsstans og sikre at anlegg og verdier forvaltes på en best mulig måte.
Vårt mål er å bli med anlegget inn i fremtiden med nødvendig oppfølging og kunnskapsbasert presisjonsservice.
Resultatet er full kontroll med en optimalisert vedlikeholdsløsning som forlenger levetid, maksimerer oppetid, sparer kostnader og bedrer både miljøregnskap og fiskevelferd.

Fordeler med AquaControl100

• Alltid full kontroll
• Max oppetid/forhindrer uforutsett stans
• Reduserte vedlikeholdskostnader
• Bedrer driftsytelse / mer energieffektiv
• Økt sikkerhet og lønnsomhet
• Forlenger levetid
• Bedre miljøregnskap
• Høyere produksjon
• Redusert helserisiko
• Kun én leverandør å forholde seg til

 

Frodeler Aquacontrol100

 

AquaControl100 optimaliserer anleggets potensial

 

Optimalisere Aquacontrol100

Livssyklusforbedringer for optimalt vedlikehold gir også bedre fiskevelferd.

 

Fishes Experience and proven theories

 

Erfaring + kjente teorier

Karsten Moholt har 75 års erfaring med arbeid i skvulpesonen, og våre strategier utarbeides i møte mellom vår sertifiserte kompetanse og kjente vedlikeholdsteorier for optimal forvaltning av anlegg og verdier.
Gjennom trekvart århundre har vi bygget en robust bedriftskultur på en grunnmur av pålitelighet og kompetanse. Vårt ufravikelige mål om å være nyskapende og løsningsorientert har definert arkitekturen oppå.
I tett dialog med deg som kunde lar vi vår erfaring møte ditt behov for å skape lønnsomme og bærekraftige løsninger.

″Vår lidenskap for faget skal vises. Vi søker alltid full kontroll
og vedlikeholder alle anlegg som om de var våre egne.″