Design og produksjon av elektriske maskiner

Maskiner for elektrisk kjøretøy, ROV-motor, spesialmotorer, fremdriftsmaskineri for skip / båt, permanent-magnet generator tilpasset fornybar energi.

Karsten Moholt har lang erfaring med overhaling, vikling og produksjon av elektriske maskiner.

En elektrisk maskin er en omformer fra elektrisitet til mekanisk kraft (motor) eller fra mekanisk kraft til elektrisk energi (generator) eller fra en spenning til en annen (transformator).

I dagens marked er det stort utvalg av elektriske maskiner, men noen ganger er det nødvendig å lage nye maskiner til spesielle bruksområder. Standardmaskiner er laget for bruk i standardmiljøer og er vanligvis laget for standardfrekvens og spenning (50/60 Hz. 230/400/440 / 690V)

Noen ganger er det behov for maskiner som jobber under andre forhold, eller med andre frekvenser og / eller spenning. Karsten Moholt har kunnskapen om hvordan designe og produsere maskiner tilpasset kundens behov.

Som et eksempel kan en standardmotor, laget for 50 Hz, hastighetsstyres med en frekvensomformer, men når frekvensen økes over 50Hz, vil dreiemomentet reduseres. Karsten Moholt kan designe og produsere motor som kan yte fullt dreiemoment helt opp til ønsket hastighet/frekvens.

Hva vi produsere:

Karsten Moholt kan designe og produsere elektriske maskiner til bruk under vann (subsea-motorer) (ned til 6000m dybde), til oljebrønn-verktøy eller andre steder der det vil være nødvendig å produsere spesielle design for miljøer med høyt trykk, høy temperatur etc.

Motor kontroll og styring:

For start og drift av motorer kan vi tilby komplett løsning for direkte start, mykstart eller for frekvensregulering, direkte koblet maskiner opp til 690 VAC eller i kombinasjon med transformator og nødvendig filter for bruk ved høyere spenning. Typisk opptil 4,2 kV vekselstrøm.

frequency-Inverter-transformer-sinusoidal-filter-soft-starter

Typiske effekter/størrelse/hastighet de vanligste motorene: (Induksjonsmotorer for subsea)

Typical-power-size-speed-for-the-most-common-motors

Dette er standard utførelse, man kan bli laget med andre størrelser og hastigheter/frekvenser.

KM200-310-4p-induction-motor-KM225-290-4p

Permanentmagnet maskiner:

For noen applikasjoner der det kreves høyt dreiemoment, kan vi tilby løsninger som bruker permanentmagnetmotor. Ved bruk av permanent magneter, kan vi lage motorer med høyt dreiemoment som kan kobles direkte til lasten uten bruk av gir. Vi kan også produsere permanentmagnet løsninger for å oppnå høy virkningsgrader med lav vekt.

KM gjør all design og beregning for disse motorene. Magneter blir tilpasset for å lage en optimal motor, tilpasset temperatur og ytelse. Normalt bruker vi Neodymium-IronBoron (NdFeB) magneter, de kraftigste kommersialiserte permanent magneter som er tilgjenglig. De kan lages med forskjellig kvalitet avhengig av temperatur og energiprodukt (BH).

For høye temperaturer (opptil 350 ºC motor bruker vi Samarium Cobalt (SmCo)) magneter. Fordelene er at de tåler høy temperatur, veldig god motstand mot korrosjon, uten behov for overflatebeskyttelse. SmCo er egnet for maskiner med høye magnetiske krav og god der det er strenge krav til arbeidsmiljø. De er dyrere og har omtrent 90% av energiproduktet (BH) sammenlignet med NdFeB

IPM-motor-KM-PM-D450-L250-SPM-motor

Permanentmagnet modul motorer:

Karsten Moholt jobber med en modulbasert serie med permanentmagnetmotorer. Tanken er å kunne lage et fleksibelt motor-konsept, der det er mulig å sette sammen moduler for å nå det nødvendige dreiemomentet. Hver modullengde er som standard, 50 mm. Statorens diameter tenkt i fire dimensjoner. D65mm (1Nm / modul), D95mm (2,5Nm / modul), D120mm (14Nm / modul) og D170mm (42Nm / modul). Andre størrelser kan lages ved behov. Nm / modul-verdien er bare en indikasjon. Den kan endre seg avhengig av omgivelsestemperatur, hastighet / frekvens, driftstid osv. Som et eksempel, hvis applikasjonen trenger 7 Nm, kan det være 7 moduler med D65mm (totalt 350 mm lengde) eller 3 moduler med D95mm (150 mm lengde) . For å finne den totale lengden på motoren, må statorens spolehode og lagerhuset legges. Effekten for motoren vil avhenge av motorens hastighet., og kan beregnes ved bruk av denne formelen:

Formula

Hvor P er effekten i Watt og M er momentet i Nm.

Typisk størrelse for D95mm-motor med en og tre moduler, vil være omtrent slik:

Typical-size-for-D95mm

Disse motorene er laget med stor avstand mellom rotoren og statoren. Grunnen for dette er at vi da kan installere en barriere i statoren for å forhindre forurensning fra de roterende delene som kan skade viklingen. For bruk under vann vil disse motorene kompenseres med olje for trykk-kompensering, smøring og kjøling. Ved bruk av denne barrieren vil forurensningen fra den roterende delen eller vanninntrenging ikke kunne skade viklingen, og selv om motoren er fylt med vann, vil ikke viklingen bli ødelagt.

Resolvere-Encodere:

Våre motorer kan leveres med innebygd rotasjons tilbakemelding. Noen ganger er det bare behov for å vite motorens rpm, andre ganger trenges tilbakemelding for å kjøre motoren i lukket sløyfe, eller hvis posisjon er viktig for posisjonering, kan vi tilpasse dette basert på kundens behov. For bruk i undervannsapplikasjoner har vi løsninger som fungerer pålitelige under høyt trykk og som opererer i olje.

Resolver-Encoder

Tilførselskabler/kontakter:

Avhengig av miljøene, kan det være nødvendig å bruke spesielle kabelløsninger. Vi kan hjelpe til med å finne en optimal løsning. Vi samarbeider med kabelprodusenter eller finner standardkabler som kan brukes. Vi kan også levere løsninger for tilkobling av motor ved bruk av spesial kontakter eller ved direkte tilkobling.

Power Cable Connectors

Overvåkning og analyse:

Alle våre motorer og generatorer kan leveres med overvåknings- og analyseløsninger. Eksempler på verdier som kan overvåkes er temperatur, vibrasjon, mekanisk hastighet, motorspenning (Ved bruk av lange kabler!) Og «vann i oljesensorer» for oljefylte motorer. For motorer som brukes med lang kabel / under vann, kan motorer leveres med integrert motorovervåkning PCB for bruk med CAN-Bus, Ethernet eller RS485.

Monitoring and analysis

Hydraulisk kompensator:

For maskiner som er laget for bruk under vann vil maskinen bli fylt med olje for kjøling og for å kompensere for trykket. Vi kan hjelpe spesifisert størrelse og / eller levere kompensatorer.

Hvis du trenger en ekstra barriere/sikkerhet, kan vi gi råd / designe en optimal løsning for dine behov.

Hydraulic compensators

Hydrauliske Pumper (HPU):

Våre motorer kan designes for å tilpasses de fleste pumper, eller vi kan levere en komplett løsning med motor og pumpe. Vi foretrekker splineaksling, men kan også levere aksling med kile. Hvis det er behov for hydraulisk pumpe samarbeider vi med spesialister som kan levere optimale pumper og ventilløsninger. Normalt kan motoren fylles med samme olje som oljen som brukes i den hydrauliske pumpen, og det vil være enkelt å montere pumpe på motoren. Ingen behov for mekanisk tetning. Vi kan også levere løsning for sentrifugalpumper, stempelpumpe, skruepumpe eller andre pumpeløsninger.

Eksempler på kombinasjon av KM-motorer og Hawe hydraulikkpumpe. Kontakt oss for andre konfigurasjoner.

Hydraulic pump HPU

Configuration hydraulic pumps

Mekaniske tettninger:

For aksling som brukes i annet medium enn mediet inne i motoren, er det noen ganger nødvendig å bruke mekaniske tetninger. Våre motorer kan tilpasses etter krav til medium og trykk.

Mechanical Seal

Gir:

Hvis du trenger en gir som skal drives av motoren, kan vi tilby et grensesnitt som passer til ønsket gir eller integrere gir i motoren. Vi kan tilby ulike former for gir, planetgir, vinkeltannhjul eller harmonisk gir løsning. Andre løsninger kan også leveres ved behov.

Sentrifugal pumpe:

Våre motorer kan produsere for å kjøre med optimal hastighet for bruk med sentrifugalpumpe. Normalt er standardmotorer laget for 50 / 60Hz, men våre motorer kan leveres for frekvens/hastighet opp til 200Hz som standard. Vi kan vi produsere motorer for høyere frekvens/hastighet på forespørsel.

Centrifugal pump

Tilpasning til andre komponenter:

Våre motorer produseres etter kundens behov. Dette inkluderer også spesial tilpasninger for annet utstyr som skal benyttes. Informer oss beskjed om dine behov, så finner vi en god løsning. Som relevante eksempel kan vi levere motorer med grensesnitt for thruster, kuleskruer / rulleskruer for lineær bevegelse.

Thrusters and ball screw