Overvåkning og analyse

Karsten Moholt AS samler alle dine data om selskaper, steder, maskiner og statuser på ett sted, sammen med rapporter og statushistorikk for alle dine maskiner.

Vi bruker en rekke teknikker for å overvåke og analysere ditt utstyr for så å kunne forutsi når det er behov for vedlikehold. Vurdering av tilstanden til ditt maskineri gjør det mulig å spore betydelige forandringer som indikerer utvikling av svikt.

For deg som kunde er dette kostnadseffektiv løsning. Utført av vårt kvalifiserte personell kan det føre til en formidabel forbedring i vedlikehold.

Overvåkingssystem

Salg og installasjon av overvåkningssystem

Industrielt utstyr svikter ikke plutselig men brytes sakte ned over tid. Tidlige tegn på utstyrssvikt kan være endringer i temperatur, vibrasjon eller støysignatur. For å kunne overvåke og analysere tilstanden til ditt maskineri må det installeres overvåkningssystem som effektivt kan identifisere tidlige tegn på utstyrssvikt. For å oppnå best mulig resultat må derimot riktig overvåkning installeres på riktig utstyr.

Karsten Moholt identifisere utstyret som behøver overvåkning, velger riktig overvåkningssystem, finner optimal plassering av sensorer, setter opp databaser for lagring av målinger, setter hensiktsmessige varselnivåer og dokumenterer installasjon i henhold til krav og forskrifter. Ved behov kan vi også kurse dine ansatte i bruk av systemene. Vi anbefaler derimot at vi kontinuerlig overvåker og analyserer ditt utstyr for raskest mulig respons.

Karsten Moholt selger og installerer overvåkingssystem for mekanisk tilstandsovervåking, elektrisk tilstandsovervåkning, laseroppretting, partikkeltelling og oljekvalitet. Vi har utviklet mange av konseptene selv, og er markedsledende med lang erfaring innenfor området.

Installasjon av overvåkningssystem gir det nødvendige grunnlaget for overvåkning og vedlikeholdsanbefalinger for å kunne forutsi og forhindre kritisk utstyrssvikt.

Betavib

Analyse og vedlikeholdsanbefaling

Feilsøking

Karsten Moholt feilsøker ditt utstyr for å få maskineriet operativt og løse umiddelbare problem.

Samtidig som vi får maskineriet operativt igjen kartlegger vi også omfang og konsekvens av nedetiden. Dersom nedetid er et gjentagende problem kan vi gjennomføre en rotårsaksanalyse for å identifisere og eliminere de underliggende årsakene.

Karsten Moholt har svært tverrfaglig sammensatte team som gjør oss i stand til å håndtere de fleste utfordringer. Responstiden er kort og Karsten Moholt kan som regel være så å si hvor som helst i verden i løpet av 24 timer.

Rotårsaksanalyse

Ofte kan noe få, men gjentagende, feilkilder stå for mye av den uønskede nedetiden til ditt maskineri. For å avdekke roten til disse feilene må man avdekke de underliggende og skjulte sammenhengene som gir nedetid.

En rotårsaksanalyse (RCA – Root Cause Analysis) er en systematisk tilnærming for å avdekke kilden til gjentagende feil og identifisere tiltak for å håndtere disse.

Å gjennomføre en rotårsaksanalyse vil raskt lønne seg da gjentagende feil og uønsket nedetid elimineres ved å rette tiltak mot de underliggende årsakene til feil.

Karsten Moholt har svært tverrfaglig sammensatte team som gjør oss i stand til å håndtere de fleste utfordringer. Responstiden er kort og Karsten Moholt kan som regel være så å si hvor som helst i verden i løpet av 24 timer.

Overvåking og vedlikeholdsanbefaling

My CBM er Karsten Moholts eget verktøy der du får den komplette oversikt over din maskinpark. I My CBM er alle rapporter om ditt utstyrs tilstand tilgjengelige til enhver tid. My CBM er et viktig ledd i et vellykket program for tilstandskontroll.

Med My CBM kan vi dersom dine overvåkningssystemer viser tidlige tegn på utstyrssvikt sende deg feilmeldinger på mail. Basert på en analyse av feilmeldingen kan vi så gi en vedlikeholdsanbefaling og preventive tiltak for å unngå svikt og uønsket nedetid.

Tidlig varsel av svikt gir deg tid til å planlegge nødvendig vedlikehold og bestille nødvendige reservedeler. Overvåkningen gjør også at du unngår unødvendig periodisk vedlikehold og feilkilder forbundet med dette. Samlet sett gir overvåkning av og vedlikeholdsanbefalinger til ditt utsyr redusert uønsket nedetid.

Karsten Moholt sitt diagnosesenter har vibrasjonseksperter sertifisert helt til nivå 4 i henhold til ISO 18436-2 og har stor erfaring med de fleste maskintyper. Karsten Moholt var den første virksomheten til å bli sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) til å utføre tilstandsbasert vedlikehold på mobile offshore enheter. I dag er vi i tillegg til DNV, også sertifisert av ABS for våre tjenester.

Ta kontakt med oss på cmsupport@kmoas.no for mer informasjon.

SkAIwatch

For å tidlig kunne avdekke feil og unngå uønsket nedetid på roterende maskineri trenger man å ta hensyn til flere parameter enn et menneske vil kunne analysere. Tradisjonell tilstandsbasert overvåkning er basert på et begrenset antall parameter som nødvendigvis ikke gir det fulle bildet av utstyret sin tilstand.

SkAIwatch er et prediktivt vedlikeholdsprogram fra Karsten Moholt som støtter alle typer roterende maskineri. Vi har brukt våre eksperter innen elektrisk maskineri og vibrasjonsanalyse med maskinlæring for å automatisere avviksdeteksjon og prognoser. SkAIwatch bruker big data kombinert med maskinlæring og dyp læring for å overvåke og avsløre tilstanden til ditt roterende maskineri.

SkAIwatch kan redusere dine vedlikeholdskostnader med 30-40%, ikke-planlagt nedetid med 40-50% og optimalisere reservelager med 15-20%.

Karsten Moholt har ekspertise innen elektromekanisk roterende maskineri siden 1945. Denne kompetansen gir oss en stor fordel innen utviklingen av prediktivt vedlikehold.

Les mer om SkAIwatch her