Pumpeservice

 

Karsten Moholt pumpeservice

Karsten Moholt pumpeservice utfører service, vedlikehold og salg av kloakk, overvannspumper og fontener for kommuner, borettslag, bygg og anlegg og private. Karsten Moholt pumpeservice utfører service på alle kjente pumpetyper og pumpesystemer.
Karsten Moholt pumpeservice tilbyr årlige serviceavtaler på pumpestasjoner for avløp og trykkøkning for kommunal og privat sektor. Vi anbefaler en serviceavtale der en Karsten Moholt servicetekniker utfører service/reparasjoner som kan forhindre unødig driftsstans.
Karsten Moholt pumpeservice tilbyr også nyinstallasjoner og reparasjon av trykkøkningsanlegg og borehullpumper med tilstøtende styring/automatikk.

Karsten Moholt pumpeservice tilbyr;

• Verksted og reparasjoner på stedet
• Reservedeler og reservedelssett
• Installasjon og igangkjøring av pumpestasjoner
• Ombygging, rehabilitering og oppgradering
• Laseroppretting, vibrasjonsmåling og automatikk
• Serviceavtaler (inspeksjon og forebyggende vedlikehold)
• Alarmhåndtering
• Utskifting av nivåstyring og trykksonde
• Serviceavtale
• Tilstandskontroll
• Bistand ved arbeid / reparasjon
• Vaktordninger og utrykning

 

Besøksadresse:

Eidsvågveien 150, 5105 Eidsvåg i Åsane