Rådgivning

Karsten Moholt har over generasjoner bygget opp solid kompetanse som dekker alle ledd i livssyklusen til ditt utstyr.

Vår rådgivningstjenester kan løse alle dine utfordringer fra utforming av vedlikeholdsfilosofi, innkjøp og installasjon av nytt utsyr, modifisering av eksisterende utstyr, kursing og til overholdelse av Ex-krav.

Våre rådgivningstjenester sikrer at du effektiviserer din vedlikeholdsstyring og minimaliserer vedlikeholdskostnader og nedetid. Vi gjør deg trygg på at alt ditt utsyr har de beste forutsetninger for å yte optimalt.

Vedlikeholdsstrategi

Pålitelighetsbasert vedlikehold

Karsten Moholt har mange års erfaring med vedlikehold av roterende og elektrostatiske maskiner og kan veilede våre kunder slik at vi sammen finner en mest mulig effektiv og formålstjenlig tilnærming for å forlenge maskinenes levetid og implementere tilstandsbaserte vedlikeholdsprogrammer

Alle anlegg må drives og vedlikeholdes på en måte som ligger innenfor virksomhetens  risikoterskel, oppfyller operasjonelle mål og har de laveste totale kostnadene. Dette krever en optimalisert vedlikeholdsstrategi som sikrer at utstyret ditt vedlikeholdes og drives til lavest mulig kostnad med hensyn til arbeid, reservedeler, utstyr og konsekvenser ved avvik.

Pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM) er en vedlikeholdsstrategi for virksomheter som implementeres for å optimalisere vedlikeholdsprogrammet og etablere sikre minimumsnivåer av vedlikehold. Utgangspunktet er en kritikalitetsanalyse av alt utstyr på anlegget utført i tett samarbeid med anleggets fagfolk. Når kritikalitetsanalysen er gjennomført tilpasses vedlikeholdsprogrammet til det enkelte utstyr. Når vedlikeholdsprogrammet er klart, planlegges alle nødvendige vedlikeholdsjobber. For effektiv oppfølging blir vedlikeholdsprogrammet implementert i kundens egne verktøy. Det er opptakten til en kontinuerlig forbedringsprosess som sørger for levetidsforlengelse og ytelsesforbedring av alt utstyr på anlegget.

Hvis vi kan forstå detaljene om hva som går galt, hvordan det går galt, hvor sannsynlig det er, hvor ille det er, og hva det koster virksomheten, er det mer sannsynlig å ta bedre avgjørelser for å forhindre årsakene, forutsetninger å utføre reparasjonen og / eller minimere konsekvensene av feil.

Pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM) reduserer sannsynligheten for feil i tillegg til at det kan bidra til å redusere konsekvensene av feil som kan oppstå.

Den rette vedlikeholdsstrategien reduserer kostnadene ved å tilrettelegge for en jevn kjøreroperasjon, mindre nedetid, høyere tilgjengelighet og forbedret produktivitet med redusert ressursbehov. RCM gir et strukturert rammeverk for å gjøre nettopp det.

En jevn kjøreroperasjon gir mulighet for mindre nedetid, høyere tilgjengelighet, mer produktivitet og mer produksjon med mindre ressursbehov. RCM analyse gir et strukturert rammeverk for å gjøre nettopp det.

Analyse av livsykluskostnader (LCC)

De fleste vedlikeholdsprogrammer er i dag basert på erfaring og ekspertvurderinger. Dette kan føre til en tilnærming som er ikke standard, avhengighet av enkeltpersoners erfaring og til slutt en mindre optimalisert ytelse for utstyr. Derfor trenger vedlikeholdssjefene et beslutningsstøtteverktøy for å optimalisere vedlikeholdsstrategi på utstyr- eller anleggsnivå.

En analyse av livssykluskostnader gjør at vedlikeholdssjefer kan foreta reparasjon av utstyr, erstatning, retensjon ved bruk av tilgjengelige drifts- og vedlikeholdsdata og optimalisering av den totale tilknyttede livssykluskostnaden. Dette muliggjør en systematisk tilnærming som er nødvendig for å sikre definerte ytelsesnivåer og dermed maksimere kostnadseffektiviteten til et utstyr og hele anlegget.

En kostnadsanalyse av livssyklusen innebærer analyse av kostnadene til et system eller en komponent over hele levetiden. Typiske kostnader for et system kan omfatte:

 • Anskaffelseskostnader (eller design og utviklingskostnader).
 • Driftskostnader:
  • Kostnad ved feil
  • Kostnader for reparasjoner
  • Kostnad for reservedeler
  • Nedetidskostnader
  • Produksjonsproblemer
 • Vedlikeholdskostnader:
  • Kostnad for korrigerende vedlikehold
  • Kostnad for forebyggende vedlikehold
  • Kostnad for forutsigbart vedlikehold
 • Decommissioning kostnader

Installasjon og idriftsettelse

Salg av utstyr

Karsten Moholt er agentur og forhandler for de fleste kjente merkevarene for elektromekaniske maskiner og deler: ABB, Siemens, GE, Basler, Schaeffler, Leroy-Somer, Transf Eco.

Karsten Moholt har også stor erfaring med 1-1 bytting av:

 • Motorer
 • Pumper
 • Generatorer
 • Transformatorer
 • Spenningsregulatorer og reléer
 • Gaffeltrucker
 • Kvalitetsmåling og overvåkingsutstyr av strøm
 • Deler på alt utstyr ovenfor

Levering av utstyr eller reservedeler kan være avgjørende for vedlikehold og produksjon. Karsten Moholt bistår deg for raskest mulig å skaffe deg ditt nødvendige utstyr.

Installasjon og commissioning

Karsten Moholt har kompetente og erfarne medarbeidere som kan utføre installasjon innen

 • Mekaniske installasjoner
 • Rørlegging og tubing
 • Elektrisk
 • Instrumentering

Alle installasjoner fullføres med testing og idriftsettelse av installerte systemer og produkt. Dette sikrer at utstyr og system er i henhold til design, bestemmelser og forventet ytelse.

Karsten Moholt kombinerer sine unike tjenester innen reparasjon av elektrisk utstyr, tilstandskontroll, verksted- og feltservice, for å kunne tilby kundene totalløsninger. Installasjon og commissioning utføres av svært kompetent personell med bred erfaring innen sitt fagfelt.

Engineering og modifikasjon

Karsten Moholt kan med sin tverrfaglige kompetanse gjennomføre prosjekter og engineering innen elektrisk, mekanisk, rørlegging, automasjon og instrumentering

Som en del av vår engineering gjennomfører vi alt fra spesifikasjon og bestilling av utstyr, dokumentasjon, installasjon, idriftsettelse og overlevering til tredjepartsevaluering.

Vår prosjektplanlegging omfatter fremdrift, milepæler og tidsfrister, ressursplanlegging, oppfølging, rapportering, kostandskontroll, risikovurdering og endringshåndtering

Basert på effektiv planlegging og ressursstyring kontrollerer vi fremgangen til prosjektene. Dette tillater oss å forutsi og eliminere risiko på et tidlig stadium for å sikre planlagt fremgang.

Les mer her (brosjyre)

3D scanning

For å avdekke slitasje av komponenter og kvalitetssikre dokumentasjon av disse opp mot CAD modeller er det nødvendige med en presis scaning. Ved erstatning av komponenter vil det også være nødvendig å skaffe seg et produksjonsunderlag for å tilpasse seg komplekse former og overflater.

Ved bruk av 3D scannere kan man kartlegge former og overflater på motorer, komponenter og utstyr med en nøyaktighet opptil 0,044 mm.

Scaningen generer CAD-tegninger som kan brukes til å måle slitasje  avvik, kvalitetssikre produksjon, reverse engineere nye komponenter og få digital dokumentasjon av komponenter

VI har erfaring med bruk av 3D scanning fra en rekke prosjekter  Karsten Moholt AS er norsk forhandler innen 3D skanning med transportabelt utstyr fra kvalitetsleverandøren Creaform.

Les mer om vår 3D scanning her

Ex

Ex-ekspertise

Karsten Moholt har bred ekspertise innen Ex-disiplinen og kan assistere deg med inspeksjon og registrering av Ex-utstyr. Karsten Moholt er det eneste reparasjons- og overhalingsverkstedet i Skandinavia med IECEx-sertifisering for reparasjon og overhaling av Ex-utstyr i henhold til internasjonale standarder: IEC 60079- 19 (reparasjon og overhaling av Ex-merket utstyr), IEC 60079-17 (Ex-inspeksjon), IEC 60079-14 (Ex-installasjon).

Når Karsten Moholt tar hånd om Ex-utstyret, er du sikret at barrieren på utstyret ditt er intakt, kostnadene forutsigbare og du får en driftssikker og stabil maskinpark.

Ex-register

Karsten Moholt har bred ekspertise innen Ex-disiplinen og kan assistere sine kunder med inspeksjon og registrering av Ex-utstyr ombord. Både inspeksjon og registrering blir gjort etter prosedyrer som er godkjent av DNV.

Ex-register kan lages for:

 • Nye rigger som bygges i Norge eller i utlandet, for å sikre det fullstendige Ex-registeret som er påkrevet ved oppstart av nye rigger
 • Eldre rigger, for å sikre et oppdatert Ex-register og for at alle endringer som gjøres I riggen I løpet av året registreres i henhold til regelverket.

Karsten Moholt sitt personell vil undersøke det eksisterende Ex-utstyret og ser om det har blitt vedlikeholdt i samsvar med de gjeldende lover og regler.

Nytt Ex-register vil bli utarbeidet i et format som er  godkjent av DNV.

Om nødvendig vil vi være behjelpelige med å kontakte utstyrsleverandører for å sikre manglende dokumentasjon.

Ex-resertifisering

Eksplosjonsbeskyttet utstyr (Ex-utstyr) er utstyr som ikke skal kunne opptre som tennkilde dersom feilforhold oppstår i anlegget. Det er derfor minimumskrav til reparasjon/vedlikehold av Ex-utstyr for å sikre intakte barrierer etter reparasjon og vedlikehold av utstyret!

Vårt verksted er IECEx, UL og PRESAFE (NEMKO)-godkjent og vårt personell er sertifisert for reparasjon, installasjon og vedlikehold i henhold til IECEx & COMPEx. Dette betyr at vi kan ta hånd om alt av ditt Ex-utstyr og utsteder samsvarserklæring etter endt reparasjon.

Resertifisering av utstyret er din garanti for at Ex beskyttelsesfunksjonen (barrieren) er intakt «den dagen man trenger det»dersom det skulle oppstå en uønsket prosesshendelse/oljelekkasje i anlegget!

Kontakt oss på 99631743 dersom du har spørsmål til Ex-utstyr og tennkildekontroll!

Kurs og opplæring

Kurs i vibrasjonsanalyse

Våre  grunnleggende kurs i mekanisk tilstandskontroll passer til de som ny i faget, de som bare trenger en grunnleggende forståelse for vibrasjonsanalyse og de som leser og tolker vibrasjonsrapporter.

Våre Categori I-III kurs i henhold til ISO 18436-2 og ASNT Nivå I-III vil hjelpe ingeniører, PDM program Mangers og annet vedlikeholdspersonell å forstå tilstandskontroll med fokus på vibrasjon analyser og tilstandskontroll.

Vi skreddersyr også kurs etter kundens ønske innenfor mekanisk tilstandskontroll.

Kursene blir holdt av en erfarne instruktører med høy kunnskap innenfor vibrasjonsanalyse. Det vil bli vist eksempler og case-studier fra en rekke industrier, og vi har materiell, 3D animasjoner og simulatorer som gjør det enklere å forstå budskapet.

For mer informasjon ta kontakt på: cmtraining@karsten-moholt.no eller tlf: +47 55 94 34 00

Kurs i akseloppretting

Karsten Moholt tilbyr kurs for nybegynnere i akseloppretting. Det vil være fokus på oppretting ved bruk av laser.

Kurset vil dekke tema som horisontal akseloppretting, vertikal akseloppretting, softfoot, ulike koplinger, justeringsprosedyrer, shimsing og støping, toleranser, termisk vekst og rapportgenerering

Ta kontakt  på: cmtraining@karsten-moholt.no eller tlf: +47 55 94 34 00

Spesialtilpassede kurs

Karsten Moholt tilbyr spesialtilpassede kurs for å heve din kompetanse om roterende elektromekanisk utstyr. Vi tilbyr kurs innen Ex, elektrisk tilstandskontroll, transformatorer, DC-motorer, AC-motorer, spenningsregulatorer (AVR) og tilstandsbasert vedlikehold.

Ta kontakt på: service@karsten-moholt.no eller tlf: +47 55 94 34 00