Service, reparasjon og levetidsforlengelse

Karsten Moholt AS har 70 års erfaring med service, reparasjon og levetidsforlengelse av roterende elektrisk maskineri. Vårt verksted og globale tilstedeværelse sikrer deg høykvalitets service og vedlikehold med bred kompetanse og svært kort responstid. Vi sikrer levetidsforlengelse og ytelsesforbedring på alt ditt utsyr.

Verkstedet våre er det fremste i landet på lavspent- og høyspentmotorer, og utfører alt fra mindre overhalinger og reparasjoner til store, avanserte oppdrag. I tillegg til våre lokaler på Askøy reiser vi over hele verden for å utføre service, reparasjoner og inspeksjoner på generatorer, transformatorer og elektromotorer og tilhørende utstyr i felt. Vårt verksted er UL, NEMKO og IECEx godkjent og vårt personell er sertifisert for installasjon og vedlikehold i henhold til IECEx & COMPEx. Dette betyr at vi kan ta hånd om alt av ditt Ex-merket utstyr i verksted og felt.

Inspeksjon

Karten Moholt utfører inspeksjon og tilstandsjekk av ditt roterende utstyr både i felt og verksted. Dette danner grunnlaget for å gjennomføre nødvendig service, reparasjon og levetidsforlengelse.

Vi utfører også egne inspeksjoner av Ex-utstyr hvis det er nødvendig.

Standard overhaling

Karsten Moholt sin standard overhaling dekker de krav og standarder som ditt utstyr er omfattet av. Vår standard overhaling inkluderer: en diagnose av motoren, skiftning av lager, prøvekjøring og rapport.

Skulle vi identifisere behov for andre reparasjoner gir vi tilbud på å utføre dette i vårt verksted. Dette sikrer minst mulig transport- og nedetid.

Ex reparasjon og resertifisering

Eksplosjonsbeskyttet utstyr (Ex-utstyr) er utstyr som ikke skal kunne opptre som tennkilde dersom feilforhold oppstår i anlegget. Det er derfor minimumskrav til reparasjon/vedlikehold av Ex-utstyr for å sikre intakte barrierer etter reparasjon og vedlikehold av utstyret!

Vårt verksted er IECEx, UL og PRESAFE (NEMKO)-godkjent og vårt personell er sertifisert for reparasjon, installasjon og vedlikehold i henhold til IECEx & COMPEx. Dette betyr at vi kan ta hånd om alt av ditt Ex-utstyr og utsteder samsvarserklæring etter endt reparasjon.

Resertifisering av utstyret er din garanti for at Ex beskyttelsesfunksjonen (barrieren) er intakt «den dagen man trenger det»dersom det skulle oppstå en uønsket prosesshendelse/oljelekkasje i anlegget!

Kontakt oss på 99631743 dersom du har spørsmål til Ex-utstyr og tennkildekontroll!

Lagerbytte

Karsten Moholt har 70 års erfaring med vedlikehold og bytte av lager. Vi bytter lager raskt og profesjonelt i vårt verksted og i felt med hurtig mobilisering. Vi har et stort utvalg av kule- og rullelager.

Vedlikehold eller bytte av lager reduserer vibrasjoner og varmeutvikling i utstyret. Vedlikehold eller utskiftning er et helt nødvendig vedlikehold for å unngå uønsket nedetid og havari.

Vikling

Karsten Moholt AS omvikler motorer, generatorer, transformatorer og annet elektrisk utstyr. Vi bruker leverandører av viklemateriell som leverer isolasjonsmaterialer og kobber i verdensklasse . Dette, sammen med vår erfaring og kunnskap, gjør at vi kan raskt kan levere et optimalt produkt. Karsten Moholt omvikler både høyspent, lavspent, AC og DC.

Etter omvikling vil funksjonen til motoren være som ved nykjøp eller bedre. Alternativet til omvikling er kjøp av ny motor. Omvikling er derimot mer kostnadseffektivt og miljøvennlig, da statorhus, rotor og aksel beholdes.

Akseloppretting

Korrekt oppretting av roterende maskiner er essensielt for å sikre levetiden til lagre og koplinger. Mangelfull oppretting medfører vibrasjoner som også kan skade sekundære komponenter som ikke er en del av den roterende massen.

Karsten Moholt utfører presisjonsoppretting av alle typer roterende maskineri og benytter bl.a. laserutstyr fra Pruftechnik til disse oppgavene.

Balansering

Karsten Moholt utfører statisk og dynamisk balansering i verksted vha. 2,5 og 25-tonns balanseringsbenker og under krevende forhold i felt verden over. Vi er dokumenterte spesialister (ISO 18436-2) med høykvalitets utstyr (VIBXPERT II Balancer). Vi gjennomfører analyser av vibrasjon før og etter balansering for å dokumentere effekt.

Balansering gir vibrasjoner innenfor akseptable nivåer og øker komponentenes forventede levetid.

VPI

Karsten Moholt har en av verdens største uavhengige VPI-tanker, som er 4 meter i diameter og 4,5 meter dyp. Vi utfører VPI på et bredt spekter av elektrisk maskineri og komponenter.

VPI vil forlenge maskinens levetid og lønnsomt redusere behovet for vedlikehold. VPI gir den beste beskyttelsen mot alle ytre påvirkninger som olje, fuktighet, salt og kjemikalier i omgivelsene. VPI er overlegen andre impregneringsmetoder som spray- eller dypplakkering. Les mer her

Overflatebehandling

Karsten Moholt AS har eget overflatebehandlingsanlegg, utstyrt for å utføre overflatebehandling iht. til NORSOK M-501 a/b og andre bransjespesifikke krav og spesifikasjoner.

Sandblåsingen gir muligheten til å avdekke og fjerne korrosjon før påføring av ny overflate. Ny overflatebehandling på sandblåst flate sikrer en solid dekning og korrosjonsbestandig overflate i lang tid fremover.

Prøvekjøring

Karsten Moholt utfører og  ivaretar prøvekjøring av elektromotorer av alle størrelser. Vi tester også varmere og kjølere. Etter prøvekjøring dokumenterer vi tilstanden til utstyret og forslår anbefalinger for vedlikehold hvis nødvendig.

Maskinering, dreiing og sveis

Vår kompetente medarbeidere kan utføre maskinering, dreiing og sveising i de fleste materialer.