Tilstandskontroll av isolasjonssystemer

Moholt Group har lang erfaring med elektrisk
tilstandskontroll av isolasjonssystemer i høyspenningsmaskiner og benytter velkjente
måleteknikker som har de beste forutsetningene for å kunne diagnostisere isolasjonskvaliteten og
maskintilstanden.

Tilstandskontroll generatorer i småkraftverk
• Partielle utladninger og tanδ (tradisjonell 50Hz)
• Isolasjonsresistanse og polarisasjonenes.
• DC Surgepulse, kapasitans
• Offline og online målemetoder
• Avansert tilstandskontroll
• PD test av høyspentmaskiner
• Baker test av lavvoltmaskiner
• Inspeksjon utført av erfarne inspektører

Dere får:
• Beslutningsunderlag for riktig vedlikehold
• Oversikt over eventuelle feil i tidlig fase
• Anbefalinger som ivaretar maskinens levetid
• Optimalisering av levetid
• Forbedret oppetid
• Tilfredsstiller forsikringsselskapenes dokumentasjonskrav

Vi tilbyr også:
• Elektrikere
• Service på styre /kontroll tavler
• 3D Skanning og produksjon
• Online / Offline overvåking av generator


Storebotn 90
5309 Kleppestø
Norway

service@karsten-moholt.no
moholtgroup.no