Agile fusjonert inn i Karsten Moholt

Karsten Moholt etablerer seg i Stavanger – og rigger Moholt Group for vekst!

Agile Rig & Modules AS fusjonerte med morselskapet Karsten Moholt AS medio september.

— Bakgrunnen for fusjonen er å effektivisere selskapsstrukturen og den operative driften i konsernet i tillegg til ønske om en felles front ut i markedet, sier CEO i Moholt Group Arne Hammer.

Foto fra høyre: Resource planner Jill Amble, cost controller Cathrine Notland, accountant Kristoffer Nagell-Dahl i Agile R&M, VP Resources Louise Michalsen Klepp og VP Onshore&Industry Erling Olsen i Moholt Group.

Agile Rig & Modules AS opphører som juridisk enhet som følge av fusjonen, mens virksomhetens satsing og sysselsetting i Stavanger videreføres i Karsten Moholt AS, avdeling Stavanger.

Karsten Moholt AS, som nå etableres i Stavanger og vil få en betydelig kundeportefølje ved å se til nye markedsområder i tillegg til å styrke eksisterende leveranser.

Karsten Moholt AS har et hypermoderne verksted på Askøy ved Bergen med fokus på levetidsforlengelse av roterende utstyr gjennom smart vedlikehold og reparasjoner, og har oppnådd Skandinavias høyeste sertifisering innen EX.

I Stavanger planlegges nå byggingen av et supplerende fast-track verksted hvor en vil dra synergier fra kompetansen Karsten Moholt allerede besitter.