Karsten Moholt inngår i industrikonsernet Moreld

Karsten Moholt og Moholt Group inngår i industrikonsernet Moreld som er opprettet ved en sammenslåing av serviceselskaper med røtter i energisektoren i Nordsjøen. Moreld satser sterkt i nye og bærekraftige sektorer som bl.a. havbruk, infrastruktur og havvind, og utvikler bærekraftige løsninger på eksisterende oljeservicevirksomhet.

Moreld Moholt Group består av Karsten Moholt, Aquamarine, Teknisk Bureau og Teknor. Selskapene er samlet under en enkelt ledelses- og driftsmodell for å bli kundens foretrukne og eneste partner i overgangen til en karbonfattig og bærekraftig fremtid. Moholt Group er Life Cycle gruppen i Moreld. Les mer på moreld.com.