Karsten Moholt AS er tildelt ny rammeavtale med Equinor

                                                

Arne Hammer
Arne Hammer, administrerende direktør i Karsten Moholt AS

Karsten Moholt AS ble 6.februar 2019 tildelt rammeavtale for tilstandskontroll, service og reparasjon av roterende elektrisk utstyr og tilhørende utstyr på alle Equinor sine installasjoner. Avtalen har en varighet på 10 år, inklusive opsjoner. 

 

 

Vi i Karsten Moholt er både stolte og glade for at Equinor har vist oss fornyet tillit, og tildelt oss en denne rammeavtalen. Dette viser viktigheten av å levere høy kvalitet og kompetanse over tid.

Karsten Moholt har hatt mange service og reparasjons oppdrag for Equinor i de over 20 årene vi har jobbet sammen, og vi har alltid strukket oss langt for å levere slik at kunden skal være fornøyd med den totale leveransen. Vi tar denne tildelingen som et bevis på at vi har lykkes i vår satsning med å beholde og utvikle kompetanse både på felt og verksteds oppdrag, levere kvalitet i alle ledd, og ikke minst det å ha et verksted i verdensklasse for service, reparasjon og levetidsforlengelse av motorer og generatorer.

Karsten Moholt har som mange andre vært gjennom harde prioriteringer de siste årene, men vi har samtidig jobbet med digitalisering, prosessforbedringer, effektivisering og Lean for å sikre at bedriften skal være konkurransedyktig i ett krevende marked. Vi håper og tror at 2019 er starten på bedre tider i olje bransjen og på Norsk sokkel, sier Arne Hammer.

Karsten Moholt AS fikk i mai 2018 ny eier og kjøpte deretter Aquamarine AS og Aquamarin Subsea Inc. for å etablere Karsten Moholt Inspection & Repair Group, et større konsern rettet mot de voksende markedene for Inspeksjoner, reparasjoner og vedlikehold innen energi-, olje- og gassindustrien.

Karsten Moholt Inspection & Repair Group består av Karsten Moholt AS, lokalisert på Askøy utenfor Bergen, datterselskapene Teknor AS som er lokalisert i Harstad, Aquamarine AS på Jørpeland og Aquamarine Subsea Inc. i Houston, USA.

Karsten Moholt og Teknor er Norges ledende leverandører av spesialisert vedlikehold på elektromotorer og annet roterende elektrisk maskineri. Aquamarine er spesialist på inspeksjon og vedlikehold av utstyr for boring og brønnkontroll. Aquamarine AS og Aquamarine Subsea Inc. har veletablerte posisjoner innen sine nisjemarkeder, og betjener markedet fra sine fasiliteter på Jørpeland utenfor Stavanger og i Houston, Texas.

Kombinasjonen gir selskapene en økt tilstedeværelse i Norge og internasjonalt, med større fleksibilitet for kundene og styrket evne til å betjene et voksende behov for oppgradering og vedlikeholdsarbeid.

For mer informasjon, kontakt:

Arne Hammer, CEO i Karsten Moholt AS. Telefon: +47 932 48 111
E-post: Arne.hammer@karsten-moholt.no

 

Følg oss på LinkedIn for nyhetsoppdateringer