Karsten Moholt

Karsten Moholt arbeider kontinuerlig for å være en ledende aktør innen elektromekanisk industri. Vår vinnende strategi er et vedvarende fokus på å utvikle nye løsninger for effektivt vedlikehold.

Utsikt over Karsten Moholt verksted på Askøy
Karsten Moholts verksted på Askøy

Karsten Moholt har over flere generasjoner bygget opp unik kompetanse og erfaring innenfor roterende elektromekanisk utstyr, noe som gjør at vi i dag er verdensledende innenfor flere av våre fagfelt.

Karsten Moholt er en foretrukket samarbeidspartner for flere av verdens ledende selskaper.

Kontakt

Vi er klar til å hjelpe, hele døgnet
Vakttelefon 24/7: +47 93 25 08 00
Sentralbord: +47 55 94 34 00
firmapost@kmoas.no


Besøksadresse:
Karsten Moholt
Storebotn 90
5309 Kleppestø
Norway

Postadresse:
Karsten Moholt AS
PB 404, 5323 KLEPPESTØ, Norway

Ledelsen

CEO
Arne Hammer
Mob: +47 932 48 111 , arne.hammer@karsten-moholt.no

CFO
Øystein Harsvik
Mob: +47 957 37 228 , oystein.harsvik@karsten-moholt.no

Vice President Rig, Oil & Gas
Laila Vindenes
Mob: +47 975 81 485 , laila.vindenes@karsten-moholt.no

Vice President Onshore & Industry
Halvor Hanevik
Mob: +47 930 98 140 , halvor.hanevik@karsten-moholt.no

Vice President Aqua, Maritime & Renewable
Stian Bless
Mob: +47 482 63 424 , stian.bless@karsten-moholt.no

Vice President Digital Business Development
Eivind Vethe
Mob: +47 917 18 691 , eivind.vethe@karsten-moholt.no

Vice President Asset & Operation 
Louise Michalsen
Mob: +47 906 91 936, louise.michalsen@tekb.no

Vice President HR,QHSE & ESG
Sidsel Vindenes
Mob: +47 982 34 953 , sidsel.vindenes@karsten-moholt.no

 

Visjon, misjon og verdier

Visjon:

Den ledende servicepartner innen levetidsforlengelse av kritisk utstyr

Misjon:

Moholt gruppen skal være den foretrukne leverandøren innen tilstandskontroll, service, vedlikehold og reparasjon av utstyr for petroleums-, gass, shipping og landbasert industri globalt.

Verdier:

Pålitelig – kompetent – nyskapende – løsningsorientert

HMS & K

Det handler om respekt

Karsten Moholt AS aksepterer ingen skader verken på mennesker, miljø eller materiell. Vår målsetning er å være ledende innen HMS – og kvalitet i det segmentet vi opererer i. Vi har etablert konkrete måleparametere som vi bruker i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring.

STYRINGSSYSTEM

Karsten Moholt AS har over tid utviklet og implementert et integrert styringssystem. Systemet er sertifisert av Nemko og IQ Net ihht. ISO 9001, ISO 14001 og OSHAS 18001 og innrettet for kontinuerlig å forbedre komplekse arbeidsprosesser og samspillet mellom dem, og styre dem i henhold til det ansvaret vi som bedrift har overfor våre ansatte, kunder, myndigheter, eiere og miljøet.

KVALITET

Hos Karsten Moholt AS skal vi ha kunden i fokus og levere produkter og tjenester til riktig tid, kvalitet og med rett kompetanse. Vi har som mål hele tiden å kunne tilfredsstille kundens krav og bidra til lønnsomhet gjennom effektiv og kostnadsbevisst utførelse av vårt arbeid og anvendelse av nye metoder og teknologier. Derfor har vi også etablert tydelige mål for kvalitet som vi styrer etter. Vi er, som eneste selskap i Norge, foruten å være Nemko-godkjent verksted, både IECEx og UL-godkjent for reparasjon og overhaling av utstyr som skal opereres i eksplosjonsfarlige omgivelser. Videre er Tilstandskontrollavdelingen vår både DNV GL- godkjent og ABS-godkjent tjenesteleverandør og autorisert opplærings- og eksamineringsinstans for vedlikeholdspersonell. Vi er også godkjente servicesenter for både ABB, Nemko og godkjent som sakkyndig kontrollør av trucker. Selskapet er også registrert i flere prekvalifiseringsdatabaser for leverandører, som bl.a Achilles JQS, TransQ, Sellicha og StartBank. I tillegg til den løpende revisjonen som disse kundene og sertifiseringsselskap gjennomfører, driver vi også kontinuerlig egenkontroll av våre system, prosesser og produkter gjennom interne kvalitetsrevisjoner.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Selskapet har som mål å drive en proaktiv og fremtidsrettet styring av HMS-arbeidet i virksomheten. Vi er opptatt av at våre produkter og tjenester skal leveres med minimale konsekvenser for miljø og høy grad av sikkerhet for våre ansatte i tilvirkningsprosessen.
Selskapet utarbeider årlige HMS-program. Vi har etablert konkrete måleparametere knyttet til våre helse- miljø og sikkerhetsmål, herunder også absolutte mål om null skader og ulykker, null arbeidsrelatert sykefravær og null rapporteringspliktige utslipp til det ytre miljø. Målene blir løpende overvåket gjennom styringssystemet og uønskede hendelser blir både fortløpende registrert i vårt kvalitetssystem samt avdekket gjennom faste vernerunder og interne HMS-revisjoner. Bedriften har også systemer for opplæring og kompetanseheving, der alle nyansatte må gjennom felles HMS-opplæring som ledd i selskapets opplæringsplan.Karsten Moholt er godt på vei mot målet om null skader, og de siste årene har antall uønskede hendelser og ulykker vært svært lavt. Selskapet vet imidlertid at dette arbeidet krever kontinuerlig fokus.

K-HMS, Policy

K-HMS-policy

Sertifikater og godkjenning

Authorization

Authorized by

Certificate #

ISO 9001 2015  SBCert  NO919594136
ISO 14001 2015  SBCert  NO919594136
ISO 45001 2018  SBCert NO919594136
IECEx Facility Assessment Report  IEC IECEx NO/PRE/FAR17.0001/03
IECEx Facility Assessment Report  IECEx NO/PRE/FAR17.0001/05
Approved service supplier  DNV GL  OSL-14-5624
Approved enterprise  DNV GL  Approval no: 173829
Autorized workshop  Nemko  Authorization number 18
 Authorized manufacturer  UL  E121976
 Autgorized Examination Center (AEC) Mobius Institute
Board of Certification
 N/A
 Autgorized Training Center (ATC) Mobius Institute
Board of Certification
 N/A
Achilles utilities NCE Achilles Information Limited N/A
Achilles TransQ Achilles Information AB 203580
 Authorized service provider  ABS 19-BE3684747-A
 Achilles JQS  Achilles Information Centre  21686
Achilles FPAL Certificate  Achilles FPAL Certification  N/A
   

Standard salgsbetingelser

Avtale om levering av utstyr og/eller tjenester

For our T&Cs see here