Karsten Moholts bidrag til FNs bærekraftsmål

Vedlikehold og reparasjon som forlenger levetiden på utstyr er bærekraftig og reduserer CO2 avtrykket.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Karsten Moholt AS retter sitt arbeid spesielt mot bærekraftsmål nr. 12, ” Ansvarlig forbruk og produksjon”, og nr. 13, “Stoppe klimaendringene”.

Målene er tatt inn som en del av den langsiktige strategien til selskapet for å bidra til å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre for selskapet og for våre kunder, i tillegg til å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Karsten Moholt AS arbeider systematisk for å bidra til å oppfylle flere av hovedprinsippene i sirkulærøkonomien ved å ivareta og forlenge levetiden på utstyr som allerede er produsert.I samarbeid med våre kunder jobber vi også for å skape felles verdi gjennom å utvikle nye forretningsmodeller og ta i bruk digital teknologi for prediktivt vedlikehold.