Moreld årsrapport 2021

Karsten Moholt bidrar til store CO2 besparelser ved hjelp av vedlikehold og 3D printing.

Se Moreld bærekraftsrapport 2021, med flott omtale av Karsten Moholts bidrag til store CO2 besparelser på vedlikehold, reparasjoner og spesialdesign av deler til elektriske maskiner.

Morelds Sustainability Report 2021