Karen Bacher

Nye internasjonale krav til karbonavtrykk for skip i 2023, setter vedlikehold av maskiner i nytt lys.

Dokumentasjon av CO2 besparelser er blitt et krav til skip som ferdes i internasjonale farvann. Fra 2023 vil alle skip fra både transport, Ropax og cruisenæringen over 5 000 GT bli krevd å kunne dokumentere sine karbonavtrykk, CII (carbon intensity indicator)*. Skipene vil bli vurdert på en skala fra A til E basert på sine avtrykk, noe som kan bety nektet tillatelse til å seile dersom karakteren ikke er C eller bedre.

Moreld Karsten Moholt kan nå dokumentere reduserte CO2 utslipp.
Moreld Karsten Moholt har nå startet et prosjekt som vil bidra til at kundene får dokumentert sine utslippsbesparelser, gjennom både langtidsanalyse, vedlikehold, og reparasjon av maskiner (sirkulært) vs kjøpe av ny maskin (lineær økonomi). Prosjektet er et samarbeid med selskapet ReFlow, og ledes av siv.ing. student Karen Bacher (bildet), 22 år fra Bergen, som går 3.året på Indøk i Trondheim. Karen har tidligere erfaring fra grønn omstilling i selskapet ORKEL, hvor de vurderte CO2-utslipp og andre miljøpåvirkninger ved fôrkonservering i rundball, kontra tradisjonell silokonservering i landbruk.

 – Med et mål om å forenkle dokumentering av miljøytelsen til produkter og systemer, har det danske selskapet ReFlow utarbeidet en fem stegs CO2-beregningsplattform. Ved å legge inn informasjon om material- og energiforbruk, eventuelle elektroniske og maritime komponenter, samt avfallsmaterialer, foretar plattformen ulike beregninger som totalt CO2-avtrykk og potensiale for å redusere CO2-utslipp, sier Karen Bacher.

Utarbeider maler som kan brukes i kalkulasjon av nye tilbud
En slik CO2-beregning i seg selv kan kategoriseres som omfattende da prosessen setter krav til en vesentlig mengde informasjon om ulike elementer og faktorer, som inngår i livssyklusen til et produkt/system. I tillegg vil prosessen av å utarbeide en mal for CO2-avtrykk for en rekke ulike byggestørrelser, ha en utfordrende dimensjon ettersom motorer av samme byggestørrelse vil kunne ha variasjoner som feks. hvorvidt det er en Ex d eller Ex e motor. Med grunnlag i dette har oppgavens utgangspunkt blitt å utarbeide en mal på CO2-besparelsene som følger re-vikling og lagerskift for 14 ulike byggestørrelser av typen Ex d/Ex de.

 – Når prosjektet er ferdigstilt skal vi kunne beregne og dokumentere CO2-besparelsene ved å re-vikle og bytte lager på en spesifikk motor. Denne dokumentasjonen vil gi grunnlaget for en mal for kartotek av ferdige kalkulasjoner som vi kan helt eller delvis gjenbruke. Relevante standarder og guidelines som er linket opp mot bærekraft og maritim næring utgjør en del av rammen for nettopp hvorfor dette vil være et verdifullt verktøy. eks. DNV Carbon Index, EU taksonomi, IMO regler osv. De utarbeidede prosessene skal integreres i vårt digitale kvalitetssystem. Vi ønsker å gi kundene både et tilbud og sluttrapporter, som inneholder dokumenterte data på deres CO2-besparelser, sier Karen Bacher.

*KILDE: https://www.dnv.com/maritime/insights/topics/CII-carbon-intensity-indicator/index.html