3D-skanning av pumper for Enhanced Drilling

Enhanced Drilling trengte å beregne forventet levetid på sine pumper. Pumpene er barrierer og ble identifisert som kritisk utstyr. Pumpene ble gradvis utslitt på grunn av kavitasjon og Enhanced Drilling ønsker 3D-skanning utført for å kunne forutsi forventet slitasje.

Karsten Moholt foretok en 3D-skanning av pumpene og dokumenterte slitasjen for å forutsi forventet slitasje.