3D-skanning på Oseberg Sør

Statoil ønsket nytt motorhus for kompressormotor på Oseberg Sør da eksisterende motorhus måtte byttes pga rust.

Karsten Moholt foretok en presis 3D-skanning av motorhuset på Oseberg Sør. Basert på dette ble det laget produksjonstegninger for et nytt motorhus. Karsten Moholt produserte så nytt motorhus og installerte det i felt.