Prediktivt vedlikehold løsning for kompressorene på Skarv plattform

Skarv-feltet ligger i den nordlige delen av Norskehavet, og er Aker BPs nordligste produserende felt. Feltet er bygget ut med et produksjonsskip med lagrings- og lossekapasitet (FPSO), og har et av verdens største offshore gassprosesseringsanlegg.

Historiske elektriske feil på kompressorertogene på Skarv har forårsaket store produksjonstap og kostbare reparasjoner. AkerBP trenger en løsning for tidlig varsel av disse feilene uten å stoppe produksjonen.

Ved å kombinere utstyrsdata fra siste 7 årene med prediktiv analyse, utvikler Karsten Moholt en løsning for avviksdeteksjon for kompressorene.

Klare feilmønstre identifiseres ved hjelp av statistiske metoder og maskinlæring, og et dashbord er utviklet for visualisering av avvikene og KPIer.

Etter testfasen vil produksjon av løsningen gjøres på Karsten Moholt sin skybaserte prediktive vedlikeholdsplattform – SkAIwatch.