3D-skanning på Statsraad Lehmkuhl

Skrogplater på Statsraad Lehmkuhl må byttes og tradisjonelt gjøres dette ved manuell måling av skrogplater. Kunden ønsket derimot å effektivisere målearbeidet.

Karsten Moholt utførte 3D-skanning av skrogplatene som skulle byttes ut. Basert på dette ble produksjonstegninger for nye skrogplater utarbeidet.

Ved bruk av 3D-skanning ble målingene utført på ca. 10% av tiden sammenlignet med manuell måling.

«Det gjøres mye manuelt arbeid her, som det er fint å kombinere med moderne teknologi slik at enkelte ledd i prosessen kan gå litt raskere»
– Magnus Klepsvik