Ex-register på COSL Pioneer

Karsten Moholt fikk jobben med å lage et totalt Ex-register til den nye riggen COSL Pioneer. Prosjektet innebar sjekking og registrering av alle Ex-merkede motorer og utstyr. Den omfattende oppgaven ble tatt hånd om av engineeringsavdelingen til Karsten Moholt.

Videre fikk Karsten Moholt også ansvar for vedlikehold av det Ex-utstyret. Registeret som ble lagd inneholder en plan på hvordan ulikt utstyr skal vedlikeholdes, og ved hvilke intervaller vedlikehold skal gjennomføres. Karsten Moholt tok på seg ansvar for at alt Ex-utstyr er i orden til enhver tid, og tilfredsstiller alle krav. Karsten Moholt tok av seg av alt fra anskaffelse av slitasjedeler til utføring av overhalinger, slik at kunden ikke trengte å tenke på dette.