Lagerbytte og ombygging av fremdriftsmotorene på M/V Oceanic Sirius

Karsten Moholt sin overvåkning påviste lagerskader på fremdriftsmotorene til M/V Oceanic Sirius kort tid før planlagt seilas fra Mexicogulfen til Europa. På Karsten Moholt sin anbefaling utsatte de seilasen og la opp til lagerbytte ved kai i Galveston.

Ved arbeid natt og dag byttet Karsten Moholt lagrene på 3 døgn. Lagerbyttet avdekket strømgjennomgang i lagrene som rotårsak, og det ble lagt en plan for ombygging av maskinene ved neste tørrdokk for å eliminere problemet.

Karsten Moholt bygget om maskinene til isolert lagerarrangement i begge ender, med separat akseljording. Denne løsningen ga sterkere isolasjon enn belagte lagre, og medfører at man kan benytte standardlagre, som stort sett er tilgjengelige på kort varsel.

Karsten Moholt utførte samme prosjekt på Oceanic Vega ved kai i Las Palmas. Denne ble også bygget om ved neste tørrdokk. Vi utførte også tilsvarende ombygging av fremdriftsmotorer om bord på Geo Coral og Geo Caribbean for samme rederi.

«The team  we had on board has done a good job   – They had a good attitude and behavior  through these days, remained professional  all the time ,  well  organized and structured therefore completed the job in time  and  safely»