Online vibrasjonsanalyse på Eirik Raude

CM avdelingen Online Vibrasjon ved Karsten Moholt har en avtale med Ocean Rig angående online vibrasjonsanalysesystem. Avtalen gjelder blant annet for riggen Eirik Raude, hvor thrustere og drillingutstyr overvåkes.

Vibrasjonssensorer monteres fast på maskinene som skal overvåkes. Målinger blir foretatt automatisk en gang i døgnet, og informasjonen sendes via mail til CM avdelingen hos Karsten Moholt. I softwaresystemet blir informasjonen i mailene lagt automatisk inn i rett sted i databasen. Systemet varsler dersom noen av målingene ikke ligger innenfor anbefalte grenseverdier. Dersom en sensor er defekt, vil også dette også automatisk informeres om slik at den kan erstattes. Karsten Moholt sender jevnlig rapporter på maskinenes tilstand, kunden bestemmer selv hvor ofte dette gjøres. Ocean Rig har avtale om månedlige rapporter.

Ved å hele tiden følge med på tilstanden til motorer og gir, er det mye lettere å unngå et havari. Å ha jevnlig kontroll av motor på verksted er dyrt og tidskrevende. Det er unødvendig dersom motoren er i god stand, og for sent dersom du ikke kontrollerer den i tide. Med vibrasjonsovervåkning kan kunden tidlig bli klar over lagerfeil, og hvor kritiske disse er. Det er da lettere å gjøre en planlagt overhaling når det passer kunden, for å minimere tap.