Overhaling av EX-motorer for COSL

COSL hadde behov for å resertifisere og dokumentere at deres rigger COSL Innovator og COSL Pioneer var iht. standarder og myndighetskrav.
For å gjennomføre dette overhalte og reparerte Karsten Moholt riggene sine Ex-motorer både ombord på riggene og i vårt verksted på Askøy. Vi løste kundens utfordringer raskt og iht. standarder og krav fra myndigheter.

Uten arbeidet som Karsten Moholt utførte ville ikke COSL kunne opprettholdt teknisk og sikkerhetsmessige krav på sin rigger og dermed operere videre som planlagt.

«Karsten Moholt hadde ansvaret for å overhale EX-motorene på COSL Innovator og COSL Pioneer i desember 2017. Jobben ble gjennomført til avtalt tid, kost og med god kvalitet»
Lage Nordby, VP Operations, COSL Drilling Europe AS