Overhaling og reparasjon av DC-motor for Seadrill

Likestrømmaskiner er på vei ut av bruk på offshoreinstallasjoner i Norge. De benyttes ikke lengre på nye rigger, men det finnes fremdeles mange likestrømmaskiner på eldre rigger. Dette begynner å bli et problem fordi det finnes mindre kunnskap om denne type maskiner nå enn tidligere. Dette skyldes at de som har kunnskapen pensjonerer seg, samtidig som det ikke utdannes nye på dette feltet. Karsten Moholt innehar fortsatt mye kompetanse, og er derfor en sterk ressurs for næringslivet på dette området.

Et eksempel på en DC-maskin som Karsten Moholt har hatt er en GE 752US2 som var inne til overhaling etter havari. Det ble ved statussjekk slått fast at der var en del rust både innvendig, på deksler og motorhus. Rotor- og statorviklinger var i dårlig stand, og lagre var slitt på DE og ND. Børster, kommutator og børstebro måtte repareres. Børstebro ble renovert, og nye børster ble tilslipt og montert. Det ble fastslått at nedslitte børster var årsaken til at motoren havarerte. Viklinger i rotor og stator ble reparert, samt at ubalanse i rotor ble utbedret. Det ble utført rotortest og prøvekjøring av motoren, før den ble levert tilbake til kunden.

Generelt vil det ofte svare seg for kunden å reparere en likestrømsmotor fremfor å kjøpe ny. Likestrømmaskiner er vanskelig å få tak i, og det er lang leveringstid, gjerne et år. Offshore er det ofte kritisk å holde produksjonen i gang, og derfor vil en rask reparasjon være å foretrekke selv om kostnadene kan komme opp mot kostnadene av en ny motor.