Overhaling og utbytting av DC fremdriftsmotorer for Sea Launch

Feltserviceavdelingen hos Karsten Moholt hadde et oppdrag for Sea Launch i Malaysia vinteren 2011/2012. Sea Launch er et sjø-basert oppskytningssystem for satellitter. Utskytningen foregår fra en plattform som tidligere ble brukt i Nordsjøen, LP Odyssey.

LP Odyssey, styres av DC fremdriftsmotorer. Personalet fra Karsten Moholt overhalte og rengjorde to av disse om bord. Endeskjoldene ble demontert på begge motorene for å få tilgang. Børstebroene ble reparert og alle børstene ble skiftet og justert. Motorene ble vasket, med trykkluft og delvis med kjemikalier. Det ble kun funnet en mindre oljelekkasje på den ene motoren. Alle belter på viftemotorene ble skiftet.

To av DC fremdriftsmotorene ble byttet ut. De gamle motorene ble fullstendig demontert om bord på LP Odyssey, og transportert ut i deler. De to nye motorene ble demontert og fraktet om bord på LP Odyssey i deler, hvor de ble montert. Det ble gjort noen justeringer på statorene. Alle børstebroer, børsteholdere og børster ble montert. Luftgapet mellom børsteholderne og kommutatorene ble justert til 2,3 mm – 4,6 mm. Alle vifter og viftemotorer måtte skiftes etter testkjøring på grunn av problemer med overoppheting og vibrasjoner. Nye shuntkabler ble også installert.