Tilstandsovervåkning for DOF

DOF er et er framtidsfokusert rederi som er opptatt av å benytte de mest kostnadseffektive alternativene for vedlikehold.

Rederiet, som har hovedkontor på Austevoll, bruker tilstandsbasert vedlikehold på kritiske maskiner om bord i sine skip. Denne vedlikeholdsfilosofien skaper igjen et behov for pålitelig og kostnadsbesparende tilstandskontroll.

Karsten Moholt AS er en godkjent serviceleverandør av tilstandskontroll i form av vibrasjonsmåling og analyse. Godkjenningen er utstedt både hos DNV GL og ABS. Vi leveranse, installasjon og implementering av systemer for vibrasjonsmålinger og overvåkning. Dette tillater at vi kan utføre fjerndiagnostisering av måledata og rapportering.

Via et egenutviklet web-rapporteringsverktøy (MyCBM) mottar DOF elektroniske rapporter fra Karsten Moholt AS med vedlikeholdsanbefalinger. Disse rapportene baserer seg på den faktiske tilstanden til utstyret som blir avdekket via vibrasjonsmåling –og analyse.

På denne måten kan DOF gjøre vedlikeholdet der det trengs, når det trengs. Tilstandsbasert vedlikehold reduserer unødvendig vedlikehold og forhindrer havari i meget høy grad, som igjen er kostnadsbesparende for DOF som kunde.

«DOF bruker online og offline målinger av kritisk utstyr for å oppdage lager skader tidlig og dermed unngå havari. Vibrasjonsmåling er og en del av vår strategi for Condition Based Maintenance på thrustere og annet kritisk utstyr.» – Ole K. Nordbø. Teknisk leder – DOF Management AS