Vikling av generator for ExxonMobil

ExxonMobil kontaktet Karsten Moholt angående tilstandskontroll av generatorene offshore. Ved elektrisk tilstandskontroll ble det avdekke kritisk tilstand på generator(målinger for partielle utladninger og tanδ). Ved visuell inspeksjon ble det avdekke slitasje på isolasjonen (koronamerker). Det ble planlagt for reparasjon av halvledersjiktet i stator, men når generator ble demontert var slitasjeskadene på halvledersjiktet for omfattende og omvikling av stator ble utfallet.

Stator ble kopiviklet og testet ihht våre prosedyrer for denne typen arbeid. Måleresultatet (PD,TD,PI,IR) etter vikling var strålende. Generator ble lakket og luftkjølesystemet ble overhalt og testet ihht avtalen. Ved demontering ble det avdekket slitasjeskade og knekte bolter for å holde rotors polsko på plass. Det ble gjort prediktivt vedlikehold og alle boltene ble erstattet. Generator ble tomgangkjørt før den ble transportert til kunde.