Vannkraft – Kan havari forutsees?

Hvilken vedlikeholdsfilosofi styrer selskapet ditt etter? Gjennomføres riktig vedlikehold til rett tid? Har dere løpende oversikt over tilstand og behov slik at knappe ressurser kan benyttes der det er mest bruk for dem?

I dagens utfordrende marked med lave kraftpriser og lav investeringsgrad er det viktig å forlenge levetid på eksisterende maskiner og utstyr. Med dagens moderne verktøykasser er tilstandskontroll kanskje den beste måten å overvåke tilstand, detektere feil på et tidlig stadium og forhindre havarier. Kort sagt: optimalisere drift.

Karsten Moholt AS er i dag internasjonalt ledende innen tilstandskontrollfeltet. Selskapet har drevet med tilstandskontroll i 20 år og overvåker i dag både elektromotorer, generatorer og fremdriftsmaskineri innen en rekke ulike bransjer over hele verden. Sammen med våre partnere som også er ledende innen sine felt inviterer vi til fagdag om tilstandskontroll. Vi vil sammen vise mulighetene som ligger i å benytte tilstandskontroll.