Levetidsforlengelse av Equinors utstyr på Hammerfest LNG

Equinors produksjonsanlegg for gass på Melkøya utenfor Hammerfest ble rammet av brann 28. september 2020. Produksjonen ble stanset på ubestemt tid for full gjennomgåelse av maskiner og utstyr ved anlegget.

Industrimekanikerne i Karsten Moholt leder arbeidet med å få kritiske maskiner tilbake i drift. Jobbene består i å demontere- og montere motorer og generatorer som ble skadet etter brannen. Arbeidet involverer svært mange fagfelt som for eksempel hydraulikk, elektro, instrument, pneumatikk og mekanikk i tillegg til kompetanse innenfor motorer og generatorer.

Utstyr som blir demontert videresendes til Karsten Moholt på Askøy eller videre til samarbeidspartnere i inn- og utland for overhaling.

Arbeidsgruppene fra Karsten Moholt på Melkøya. 

Teamene jobber nå for fullt for å sammenstille generatorene igjen. Prosjektet på Melkøya blir gjennomført i tett samarbeid med Aibel og Equinor, hvor alle bidrar med sine disipliner og fagfelt. Et samarbeid som har fungert svært bra!

Prosjektgruppen fra Moholt Group bidrar til levetidsforlengelse for store verdier, maskinene i dette prosjektet antas hver å ha en byggetid på ca. 2 år ved nyproduksjon. I tillegg jobber de på også med vedlikehold av andre motorer ved verkstedet på Melkøya.

Equinor planlegger oppstart av produksjonen etter brannen i LNG-anlegget på Melkøya i mars 2022.